Lederutvikling som virker bedre, gjennom:

• God tilgjengelighet og lav inngangsbilett - “la oss ta en prat”.
• Tettere og mer fleksibel oppfølging over tid.
• Metoder som i større grad bringer utviklingsarbeidet inn i lederens praksis.
• Mer effektiv utnyttelse av tid gjennom å gå mer rett på sak.
• Skreddersydde løsninger med rammer som gir handlingsrom til justeringer underveis og bedre timing av tiltak.
• Gode arbeidsallianser der begge parter opplever merverdi av vår “form og farge”.
• Gode og langsiktige relasjoner til virksomheter vi kjenner og forstår.
• Vi avgrenser oss til å jobbe med det vi kan og det vi tror på.

Vår filosofi:

- Vi tror på folk.
• Vi tror på utvikling av ledere som vet hva de vil.
• Vi tror at ledelse er et naturlig og kontekstuelt fenomen.
• Vi tror at all endring starter med meg selv/deg selv.
• Vi tror på ledere som har tilgang til og kan bruke alle sider ved seg selv.
• Vi tror at ledelse alltid er en miks av styring og lederskap.

Slik forstår vi folkTrykk her for å lese mer om dette...