Partnere

Joar Skjevdal

Joar Skjevdal

Ole Asbjørn Solberg

Ole Asbjørn Solberg

Joar Skjevdal


Publikasjoner


  • Skjevdal J. & Henriksen, R. (1995). Håndbok for lederskap i Luftforsvaret (HFL 400-1).
  • Skjevdal, J. (2002). Selvutvikling for ledere og ressurspersoner; en modnings- og desillusjoneringsprosess. Hovedoppgave embetsstudiet i psykologi.
  • Skjevdal, J. (2007). Et psykodynamisk perspektiv på mennesket i i krig, krise og konflikt. I Moldjord, C, Arntzen, A., Firing, K., Solberg, O. A. & Laberg, J. C. (Red), Liv og lære i operative miljøer - tøffe menn gråter. Fagbokforlaget.
  • Solberg, O. A. (1997). FN-observatøren: Stressorer og reaksjoner hos norske FN-observatører i det tidligere Jugoslavia. Hovedfagsoppgave i psykologi. Universitetet i Trondheim.
  • Solberg, O. A., Hellemsvik, K. & Røkke, T. (1999). Luftforsvarets Insettingsstyrke (LIS) – erfaringer fra deltakelse i Operation Allied Force, Italia, høsten 1998. Upublisert rapport. Luftkrigsskolen, Trondheim.
  • Solberg, O. A., Laberg, J. C., Johnsen, B. H., & Eid, J. (2005). Predictors of self-efficacy in a Norwegian battalion prior to deployment in an international military operation. Journal of Military Psychology, 17 (4), 299 - 314.
  • Solberg, O. A. (2007). Peacekeeping warriors. A longitudinal study of peacekeeping soldiers in Kosovo. Doctoral dissertation. Universitetet i Bergen.
  • Solberg, O. A. & Laberg, J. C. (2010). Jakten på mening i internasjonale operasjoner. I Moldjord, C, Arntzen, A., Firing, K., Solberg, O. A. & Laberg, J. C. (Red), Liv og lære i operative miljøer - tøffe menn gråter. Fagbokforlaget.
  • Solberg, O. A. & Laberg, J. C. (2009). Soldaters møte med fremmede kulturer. I Sandal, G. M. (Red), Kulturelt mangfold på arbeidsplassen - utfordringer og virkemidler. Fagbokforlaget.
  • Solberg, O. A., Karlsen, B. & Skjevdal, J. (2013). Ledelse i kontekst. I R. Rønning, R., Haukedal, W. B., Glasø, L. & Matthiesen, S. B. (Red), Livet som leder - lederundersøkelsen 3.0. Fagbokforlaget.