Dette sier kundene om oss:

"Dere er jo ikke gjennomsnittlige konsulenter - dere tør mye, setter ord på ulike perspektiv og situasjoner som skaper gjenkjenning og selverkjennelse hos de som er åpne og vil lære. For meg har det vært helt utrolig "treff" å jobbe sammen med dere - utfordrende, spennende og lærerikt. Det har gjort at jeg tør mer, også by mer på meg sjøl".

(Hilde Nordskogen, Adm dir WSP Norge)


""Jeg er kjempefornøyd med programmet "Mental trening for ledere og endringsagenter". Flott at det strekker ut over tid som gir anledning til å bearbeide input underveis, med hverandre og andre. Jeg har fått større respekt og forståelse for meg selv og andre sine følelser, handlinger og tenkesett. Jeg har gledet meg til hver samling og gått beriket ut av dem på flere nivå som har gitt inspirasjon til å håndtere jobbsituasjon og privatsituasjon mer reflektert og med større forståelse. Lederne av programmet sørger for at det samtidig med innsikt og kunnskap også følger varme, forståelse, humor og en god latter. Jeg håper jeg får anledning til å følge opp på trinn 2 og vil anbefale trinn 1 til alle".

(Kari Bryhni, Fagdirektør i Mattilsynet)

«Nytten er udiskutabel. Kunnskapen og bevisstheten reduserer eget stressnivå betydelig. Kunnskapen hjelper meg til bedre å lese samspillet mellom mennesker og treffe bedre beslutninger”.

(Asbjørn Hæggem, Kongsberggruppen)