Det skal ofte ikke mye støtte til...

lidmi partnere

Kombinasjon av ulike perspektiv gir ny horisont...

Bærekraftige relasjoner...

Visdom gjennom refleksjoner...

Ulike interesser skaper nye bevegelser...

Nettverk på tvers av strukturer...

LIDMI INTERVJUET I LEDERNYTT MAI 2023; 

I mai-utgaven av Ledernytt (2023) ble Lidmi intervjuet om vår undersøkelse som vi har beskrevet lenger nede på siden. Hyggelig at vår studie av hva ledere normalt strever med i hverdagen, fanger interesse.
trykk her for å lese intervjuet

Trykk her for å lese mer om dette...


Hva strever ledere med i hverdagen?

Innholdet til en serie av fem artikler i Ledernytt stammer fra en pågående studie av norske lederes utfordringer i hverdagen. Studien er basert på fortrolige samtaler med ledere på ulike nivåer i 43 ulike virksomheter (49% offentlig og 51% privat virksomhet). Den bygger på en kvalitativ analyse av notater fra samtaler med totalt 5-600 ledere. 360 av lederne er inkludert så langt. Samtalene er gjennomført av LIDMI Consulting, ved Ole Asbjørn Solberg (Phd) og Joar Skjevdal (siv.ing/psykolog) i perioden mars 2013 til mars 2020.

Studien beskriver først og fremst hva ledere strever med, som utgangspunkt for å finne et bedre svar på hvordan strevet kan håndteres. En slik tydeliggjøring av hva vil kunne bidra til en normalisering av utfordringer og strev, og gjøre det lettere for lederen å sette strevet sitt på agendaen. Vi lever i en tid hvor det etterspørres raske svar på sammensatte spørsmål. Vår erfaring er at en generell «quick-fix» dessverre ikke finnes for disse situasjonene. Vi har derimot som mål at studien kan hjelpe ledere til raskere å sette agenda for hva de gjerne vil håndtere bedre. Del to av studien handler om lederskapssimulering; videreutvikling av et simuleringslaboratorium for ledere. Der legger vi til rette for at generelle løsninger, råd, tips og teknikker «oversettes» til den enkelte leders situasjon. Så kan konkret og effektiv trening på håndtering av lederens spesifikke situasjonen gjennomføres.


Fem «cluster» av krevende situasjoner

Det er så langt identifisert fem hovedgrupper av typiske ledelsessituasjoner som oppleves vanskelig å påvirke:

(1) Ineffektive møter (21%),
(2) Uavklarte forventninger (20%),
(3) Utfordrende relasjoner (20%),
(4) Ensomhet (12%)
(5) Uklar retning (10%)

De resterende 17 % av ledelsesutfordringene handlet om andre situasjoner og tema som er vanskelig å gruppere.

Trykk her for å lese mer om dette...

Her er linker til artiklene som publiseres fortløpende i en serie i Ledernytt:

Artikkel 1:"Ineffektive møter"
trykk her for å lese artikkelen

Artikkel 2:"Uavklarte forventninger"
trykk her for å lese artikkelen

Artikkel 3:"Utfordrende relasjoner"
trykk her for å lese artikkelen

Artikkel 4:"Ensomhet""
trykk her for å lese artikkelen

Artikkel 5:"Uklar retning"
trykk her for å lese artikkelen


Executive coaching, ledergruppeutvikling og utviklingstilak på individ og gruppenivå

"Vi utvikler ledere som forstår folk og forretning"
“Vi utvikler lettere og ledigere bevegelser i virksomheten”
“Vi setter lederen i en gunstig posisjon i forhold til omgivelsene”